Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 4-6 Πέραμα,
Τηλέφωνο: 21 0401 4494